Novas

25/03/2021 

A Federación Galega de Municipios e Provincias considera totalmente inxustificadas e inadecuadas as declaracións nas que se pretende levantar dúbidas sobre a dilixencia ou colaboración dos concellos no control das medidas de contención do coronavirus.

16/03/2021 

A Federación Galega de Municipios e Provincias vén de asinar coa Xunta de Galicia e as Deputacións Provinciais unha addenda ao convenio en materia de emerxencias e prevención e defensa contra incendios forestais para o desenvolvemento dos Grupos de Emerxencia Supramuni

16/03/2021 

Os concellos galegos estarán alerta para detectar movementos non permitidos de persoas, tanto de carácter interno como incumprimentos de turistas procedentes de fóra da nosa Comunidade Autónoma.

03/03/2021 

A Federación Galega de Municipios e Provincias vén de acoller a primeira reunión do Grupo de Traballo de Delimitación Competencial que analizará o actual reparto de funcións e custos entre as administracións locais e autonómica.

24/02/2021 

A Federación Galega de Municipios e Provincias achegou as súas aportacións para mellorar o plan de seguridade na hostalaría proposto pola Xunta de Galicia.

19/02/2021 

A Federación Galega de Municipios e Provincias reitera a necesidade de que a Xunta se coordine cos concellos na loita contra o coronavirus.

18/02/2021 

A Fegamp pediu á Xunta de Galicia que mellore a súa xestión dos rexistros de persoal do SAF aspirante a vacinarse fronte ao coronavirus para evitar confusións e tensións que está a producir nos concellos.

17/02/2021 

A Fegamp trasladou ao Servizo Galego de Saúde unha relación de 5.548 traballadores e traballadoras do Servicio de Atención ao Fogar dos concellos galegos candidatos á vacinación fronte ao coronavirus.

29/01/2021 

A Federación Galega de Municipios e Provincias insta a seguir a traballar nun fondo común que canalice todas as axudas.

28/01/2021 

A Federación Galega de Municipios e Provincias comunica á Xunta de Galicia e ao Clúster de Turismo a postura das entidades locais en relación aos aspectos abordados na última reunión para a elaboración dun fondo de axudas a autónomos, microempresas e hostalaría coa apo

Páxinas