Áreas > Formación

Formación Continua

Ligazóns en Formación Continua

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA 2021: 2ª CONVOCATORIA

  • PERÍODO DE INSCRICIÓN: 7 días naturais (do 16 ao 22 de xuño de 2021, ambos incluídos). As fichas recibidas despois desta data serán consideradas FORA DE PRAZO. So no caso de haber prazas vacantes manteremos aberto o curso ata que se complete.
  • NÚMERO DE CURSOS: poden solicitar  2 cursos.
  • SELECCIÓN DE ADMITIDOS: Cando se faga a selección dos alumnos  enviaremos  un correo aos admitidos polo que solicitamos que revisen o correo e o spam, posto que hai un prazo para renunciar ou aceptar o curso e, no caso de non contestar, serían penalizados.
Problemas para ver algún ficheiro?

Algún navegador permite abrilo, cubrilo e asinalo electrónicamente sen ter que gardalo no ordenador.

No caso contrario pode descargalo pulsando sobre o ligazón do ficheiro co botón dereito do rato e pulsando en "Gardar ligazón como...".

Unha una vez gardado no seu ordenador xa pode cubrilo, asinalo e envialo.

 

Descargas: 

Páxinas