Áreas > Formación

Formación Continua

Ligazóns en Formación Continua

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA 2020:

PECHADO O PRAZO DE INSCRICIÓN

LÉMBRASE QUE AS PERSOAS QUE ACEPTARON UN CURSO E NON O FAN OU ABANDONAN SEN REMATAR TERÁN PENALIZACIÓN O ANO SEGUINTE E NON PODERÁN PARTICIPAR NO PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA

Problemas para ver algún ficheiro?

Algún navegador permite abrilo, cubrilo e asinalo electrónicamente sen ter que gardalo no ordenador.

No caso contrario pode descargalo pulsando sobre o ligazón do ficheiro co botón dereito do rato e pulsando en "Gardar ligazón como...". Unha una vez gardado no seu ordenador xa pode cubrilo, asinalo e envialo

Descargas: