Estrutura de representantes

 

ÓRGANOS DE GOBERNO

Os Órganos Rectores da Fegamp renóvanse cada catro anos, sendo os encargados da toma de decisións da entidade e da súa aplicación. Son os seguintes:

  • Asemblea Xeral

A Asemblea Xeral da Fegamp é o órgano soberano da entidade. Está integrada por un representante de cada un dos socios da Federación (313 municipios galegos e 4 deputacións provinciais). Convócase con carácter ordinario cada 4 anos, tras os resultados das eleccións municipais, e tamén pode celebrarse de xeito extraordinario (Artigo 20b dos Estatutos).

Na Asemblea determínase a composición dos restantes órganos de goberno (Consello Federal e Comisión Executiva) para 4 anos de mandato. Realízase por votación: concellos e deputacións escollen entre as candidaturas de nomes presentadas polos distintos grupos políticos. O número de votos que pode emitir cada socio vén determinado pola súa poboación (Artigo 24) e pode exercer o seu dereito sempre e cando teña ao día as obrigas contraídas coa Fegamp (Artigo 14). O obxectivo é acadar unha lista única e de consenso, aprobada por unanimidade (fito acadado en 8 das 9 Asembleas celebradas ata o momento).

Durante o transcurso da Asemblea, acórdanse en liñas xerais os retos políticos e de traballo a desenvolver durante o mandato entrante.

  • Consello Federal

O Consello Federal da Fegamp está integrado por 55 membros, elixidos entre os socios titulares (os 313 concellos galegos e as 4 deputacións provinciais) pola Asemblea Xeral. O procedemento para a escolla realízase a través de candidaturas pechadas, a proposta dos diferentes partidos políticos que acadaran representación nas eleccións municipais.

Acadan asento os 29 primeiros membros da candidatura máis votada na Asemblea Xeral; os 17 primeiros nomes da segunda máis votada; os 7 cabezas da terceira e os 2 primeiros nomes do cuarto listado. Membros actuais.

  • Comisión Executiva

A Comisión Executiva da Fegamp está composta polo presidente, 3 vicepresidentes (vicepresidente primeiro, vicepresidente segundo e vicepresidente executivo) e 13 vocais. É o órgano encargado de levar á práctica os acordos da Asemblea Xeral e do Consello Federal. Os compoñentes da Comisión Executiva reúnense unha vez ao mes de xeito ordinario. Membros actuais

  • Xunta de Voceiros

A Xunta de Voceiros da Fegamp está formada polo presidente e un voceiro de cada un dos grupos políticos que obtiveran representación na Comisión Executiva. Son os propios grupos políticos os que se encargan de elixir ao seu candidato ou candidata.

Os voceiros reúnense de xeito ordinario unha vez ao mes e, a maiores, asisten ás xuntanzas que requira a propia axenda da Fegamp. Membros actuais.

A maiores, a actividade ordinaria da Fegamp conta con:

Órganización Administrativa e Áreas de Traballo

Para a xestión do labor diario da Fegamp, a Federación conta cun secretario xeral – interventor, un director xeral e un coordinador. O cadro de persoal da Fegamp é propio e independente aos resultados da Asemblea.

A Fegamp ofrece servizo e asesoramento aos seus socios nos eidos de formación do persoal das entidades locais, tramitación de reclamacións de consumo, departamento de inmigración, área de medioambiente e xestión da auga, departamento de economía e facendas locais, novas tecnoloxías e comunicación, emerxencias, urbanismo ou turismo, entre outros.  

Presidente

Alberto Varela Paz
[ PSdeG - PSOE ]
Presidente da Fegamp
Alcalde de Vilagarcía de Arousa

 

Vicepresidentes

Carlos Martínez Carrillo
[ PPdeG ]
Vicepresidente Primeiro
Alcalde de Vedra

Secundino García Casal
[ BNG ]
Vicepresidente Segundo
Alcalde de San Sadurniño

María Barral Varela
[ PSdeG - PSOE ]
Vicepresidenta Executiva
Alcaldesa de Betanzos
 

Voceiros

Alberto Varela Paz
[ PSdeG - PSOE ]
Presidente da Fegamp
Alcalde de Vilagarcía de Arousa

Carlos Martínez Carrillo
[ PPdeG ]
Vicepresidente Primeiro
Alcalde de Vedra

Secundino García Casal
[ BNG ]
Vicepresidente Segundo
Alcalde de San Sadurniño

María Barral Varela
[ PSdeG - PSOE ]
Vicepresidenta Executiva
Alcaldesa de Betanzos
 

Comisión Executiva

Alberto Varela Paz
[ PSdeG - PSOE ]
Presidente da Fegamp
Alcalde de Vilagarcía de Arousa

Carlos Martínez Carrillo
[ PPdeG ]
Vicepresidente Primeiro
Alcalde de Vedra

Secundino García Casal
[ BNG ]
Vicepresidente Segundo
Alcalde de San Sadurniño

María Barral Varela
[ PSdeG - PSOE ]
Vicepresidenta Executiva
Alcaldesa de Betanzos

Mayra García Bermúdez
[ PSdeG - PSOE ]
Vogal
Alcaldesa de Trabada

Fco. José Fumega Piñeiro
[ PSdeG - PSOE ]
Vogal
Alcalde de O Carballiño

José Luis Raposo Magdalena
[ PSdeG - PSOE ]
Vogal
Alcalde de Pedrafita do Cebreiro

Sara Inés Vega Núñez
[ PSdeG - PSOE ]
Vogal
Alcaldesa de Castro Caldelas

Andrés Díaz Sobral
[ PSdeG - PSOE ]
Vogal
Alcalde de Ponte Caldelas

Mónica Rodríguez Ordóñez
[ PSdeG - PSOE ]
Vogal
Alcaldesa de Vimianzo

José Miguel Alonso Pumar
[ PSdeG - PSOE ]
Vogal
Alcalde de Cariño

Julio Álvarez Núñez
[ PPdeG ]
Vogal
Alcalde de Quiroga

Pablo Pérez Pérez 
[ PPdeG ]
Vogal
Tenente - Alcalde de Quintela de Leirado

José Crespo Iglesias
[ PPdeG ]
Vogal
Alcalde de Lalín 

Nidia Arévalo Gómez
[ PPdeG ]
Vogal
Alcaldesa de Mos

Ana Belén Ermida Igrexas
[ BNG ]
Vogal
Alcaldesa de Barreiros

 

Consello Federal

Alberto Varela Paz
[ PSdeG - PSOE ]
Presidente da Fegamp
Alcalde de Vilagarcía de Arousa
Carlos Martínez Carrillo
[ PPdeG ]
Vicepresidente Primeiro
Alcalde de Vedra
Secundino García Casal
[ BNG ]
Vicepresidente Segundo
Alcalde de San Sadurniño
María Barral Varela
[ PSdeG - PSOE ]
Vicepresidenta Executiva
Alcaldesa de Betanzos
Mayra García Bermúdez
[ PSdeG - PSOE ]
Vogal
Alcaldesa de Trabada
Fco. José Fumega Piñeiro
[ PSdeG - PSOE ]
Vogal
Alcalde de O Carballiño

José Luis Raposo Magdalena
[ PSdeG - PSOE ]
Vogal
Alcalde de Pedrafita do Cebreiro

Sara Inés Vega Núñez
[ PSdeG - PSOE ]
Vogal
Alcaldesa de Castro Caldelas
Andrés Díaz Sobral
[ PSdeG - PSOE ]
Vogal
Alcalde de Ponte Caldelas
Mónica Rodríguez Ordóñez
[ PSdeG - PSOE ]
Vogal
Alcaldesa de Vimianzo
José Miguel Alonso Pumar
[ PSdeG - PSOE ]
Vogal
Alcalde de Cariño

[ PPdeG ]
Vogal
Alcalde de ...

Julio Álvarez Núñez
[ PPdeG ]
Vogal
Alcalde de Quiroga
Pablo Pérez Pérez 
[ PPdeG ]
Vogal
Tenente - Alcalde de Quintela de Leirado
José Crespo Iglesias
[ PPdeG ]
Vogal
Alcalde de Lalín 
Nidia Arévalo Gómez
[ PPdeG ]
Vogal
Alcaldesa de Mos
Ana Belén Ermida Igrexas
[ BNG ]
Vogal
Alcaldesa de Barreiros
 
Margarita Lamela Louzán 
[ PSdeG - PSOE ]
Vogal
Alcaldesa de Cee
 
Manuel Ángel Leis Míguez
[ PSdeG - PSOE ]
Vogal
Alcalde de Negreira
 
Xosé Lois García Carballido
[ PSdeG - PSOE ]
Vogal
Alcalde de Ponteceso
 
Alejandra Pérez Máquez 
[ PSdeG - PSOE ]
Vogal
Alcaldesa de Bergondo
 
José Ramón Romero García 
[ PSdeG - PSOE ]
Vogal
Alcalde de Boiro
 
Alberto González Fernández
[ PSdeG - PSOE ]
Vogal
Alcalde de Valdoviño
 
María Elba Veleiro Fernández
[ PSdeG - PSOE ]
Vogal
Alcaldesa de Vilalba 
 
Alfredo Llano García
[ PSdeG - PSOE ]
Vogal
Alcalde de Burela
 
Gloria Prada Rodríguez
[ PSdeG - PSOE ]
Vogal
Concelleira de Monforte de Lemos
 
Pilar García Porto 
[ PSdeG - PSOE ]
Vogal
Deputada da Deputación de Lugo
 
Juan Fco. Ferreira González
[ PSdeG - PSOE ]
Vogal
Alcalde de Gondomar
 
Verónica Pichel Guisande
[ PSdeG - PSOE ]
Vogal
Alcaldesa de Forcarei 
 
Luis Antonio Gómez Piña
[ PSdeG - PSOE ]
Vogal
Alcalde de Cañiza (A)
 
Marta Giráldez Barral
[ PSdeG - PSOE ]
Vogal
Alcaldesa de Meis
 
Carlos Iglesias Cores
[ PSdeG - PSOE ]
Vogal
Alcalde de Illa de Arousa (A)
 
Digna Rosa Rivas Gómez 
[ PSdeG - PSOE ]
Vogal
Alcaldesa de Redondela
 
Emilio Luis Díaz Vidal
[ PSdeG - PSOE ]
Vogal
Alcalde de Melón 
 
Elvira Lama Fernández
[ PSdeG - PSOE ]
Vogal
Alcaldesa de Xinzo de Limia
 
Ramón Alonso López 
[ PSdeG - PSOE ]
Vogal
Alcalde de Entrimo
 
Isabel Gil Álvarez
[ PSdeG - PSOE ]
Vogal
Alcaldesa de Ramirás
 
Luis Oujo Pouso 
[ PPdeG ]
Vogal
Alcalde de Porto do Son
 
José Luis Martínez Sanjurjo
[ PPdeG ]
Vogal
Alcalde de Ordes
 
Mª Jesús Novo Gómez 
[ PPdeG ]
Vogal
Alcaldesa Boimorto
 
Fernando Pérez Fernández
[ PPdeG ]
Vogal
Alcalde de Vilasantar
 
Ramiro Moure Ansoar
[ PPdeG ]
Vogal
Alcalde de Taboada
 
José Ulla Rocha 
[ PPdeG ]
Vogal
Alcalde de Begonte
 
Ana Patricia Torres Madureira
[ PPdeG ]
Vogal
Alcaldesa de Boborás 
 
Ana María Villarino Pardo 
[ PPdeG ]
Vogal
Alcaldesa de Oímbra
 
Rubén Quintas Rodríguez
[ PPdeG ]
Vogal
Alcalde Maceda
 
Cristina Correa Pombal
[ PPdeG ]
Vogal
Alcaldesa de Oia
 
Agustín Reguera Ocampo 
[ PPdeG ]
Vogal
Alcalde Soutomaior
 
Carlos Vázquez Quintián 
[ PPdeG ]
Vogal
Alcalde de Vilarmaior
 
Evencio Ferrero Rodríguez 
[ BNG ]
Vogal
Alcalde de Carballo
 
Leticia Santos Paz
[ BNG ]
Vogal
Alcaldesa de Moaña
 
Miguel Anxo Fernández Lores
[ BNG ]
Vogal
Alcalde de Pontevedra
 
Sandra González Álvarez
[ BNG ]
Vogal
Alcaldesa de Tomiño
 
María Cristina Cid Fernández
[ BNG ]
Vogal
Alcaldesa Allariz
 
Adolfo Fco. Muíños Sánchez 
[ BNG ]
Vogal
Alcalde de Rianxo
 
 
  • Secretario Xeral - Interventor: Eduardo Ramonde Rodríguez
  • Director Xeral: José Manuel Chapela Seijo
  • Coordinador: Raúl Fernández Iglesias