Buscador Avanzado

01/07/2022 
O convenio establece unha canle de colaboración para achegar aos concellos de Galicia as actuacións e iniciativas da FAXPG  así como ofrecer aos mesmos os servizos de información e asesoramento da FAXPG encamiñados ao fomento da accesibilidade no ámbito da súa actuación.
 
16/06/2022 
No apartado de próximas convocatorias da páxina web do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, está dispoñible a previsión correspondente ao 2º semestre do Plan de Recuperación (xullo-decembro 2022) (
16/06/2022 
O presente convenio ten por obxecto establecer a colaboración entre as partes, de cara a unha axeitada programación, desenvolvemento e verificación de prácticas non laborais de Arquitectos Técnicos colexiados desempregados, en concellos e deputacións de Galicia.

Páxinas