Buscador Avanzado

20/05/2021 
A Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación da Xunta de Galicia lanza, a través do Instituto Enerxético de Galicia, un proceso polo que invita a empresas, clusters, asociacións e entidades públicas a manifestar o seu interese no desenvolvemento de proxectos ou inicia
09/05/2021 
A FEMP convoca o “III Premio ás Boas Prácticas Locais pola Biodiversidade” co obxectivo de recompilar e difundir as actuacións desenvolvidas polas Entidades Locais españolas no campo da conservación e o incremento da biodiversidade. Así mesmo, preténdese recoñecer ás Entidades Locais españolas os
06/05/2021 
 Na reunión que mantiveron o 6 de maio de 2021 o Secretario de Estado de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana, Pedro Saura, un grupo de Alcaldes e Alcaldesas da Xunta de Portavoces da FEMP, e aos máximos representantes da Comisión de Transportes, Movilidad Sostible e Seguridade viaria, informou
27/04/2021 
A Conferencia Sectorial de Turismo do 30 de marzo de 2021 aprobou a convocatoria da segunda edición ordinaria do Programa de Plans de Sustentabilidade Turística en Destinos, o instrumento principal de intervención da Administración turística es
27/04/2021 
O obxecto do presente protocolo é promover a cooperación entre as partes e desenvolver actividades conxuntas en ámbitos nos que exista un interese común.
22/04/2021 
O presente protocolo ten por obxecto a fixación dun marco de colaboración instituciónal permanente entre as institucións asinantes coa finalidade de establecer mecanismos efectivos para a prevención e a loita contra a corrupción no sector público local de Galicia.
16/04/2021 
O obxecto de convenio é regular a colaboración e o desenvolvemento conxunto de activiadades de carácter divulgativo e investigador en materias de competencia da institucións asinantes, para un mellor cumprimento dos fins de ambas as dúas partes, en beneficio da cidadanía galega.

Páxinas