Buscador Avanzado

30/08/2021 
No BOE de 4 de agosto de 2021 publicouse Real Decreto 692/2021, do 3 de agosto, polo que se regula a concesión directa de axudas para investimentos a proxectos singulares locais de enerxía limpa en muni
10/08/2021 
No BOE do 4 de agosto de 2021 publicouse o Real Decreto 691/2021 polo que se regulan as subvencións a outorgar a actuacións de rehabilitación enerxética en edificios existentes
05/08/2021 
Destinatarios: O premio está aberto a calquera organización ou persoa involucrada en Natura 2000, incluídas as autoridades públicas e locais, empresas, ONG, propietarios de terras, institucións educativas e particulares.
04/08/2021 
  O BOE do sábado 11 de setembro de 2011 publica as bases reguladoras e a convocatoria para o anob 2021 da liña de axudas para o apoio a mercados, zonas urbanas comerciais, comercio non sedentario e canles curtos de comercialización.
04/08/2021 
  O BOE do sábado 11 de setembro de 2021 publica as bases reguladoras das liñas de axudas para o fortalecemento da actividade comercial en zonas turísticas e a Convocatoria para o ano 2021 no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resilencia.
03/08/2021 
O BOE de 27 de xullo de 2021 publica a Orde TED/800/2021, do 23 de xullo, pola que se aproban as bases reguladoras do Programa de incentivos a proxectos singulares en mobilidade  eléctrica (Programa  MOVES
22/07/2021 
O 13 xullo abriuse a primeira convocatoria do programa LIFE no período 2021-2027, o cal comprende catro  sub-programas: biodiversidade e natureza, calidade de vida e economía circular, mitigación do cambio climático e adaptación, e a transición enerxética.

Páxinas