Buscador Avanzado

25/03/2022 
A Federación Galega de Municipios e Provincias informa na reunión do Comité galego de emerxencia ante a crise humanitaria de Ucraína, das situacións que están a topar os concellos galegos ante a chegada de refuxiados e refuxiadas de Ucraína.
25/03/2022 
A Federación Galega de Municipios e Provincias advirte que o crecemento do autocaravanismo require a intervención das tres administracións sen demora.
25/03/2022 
Concellos e Valedora do Pobo poñen en común os procedementos e condicionantes no desenvolvemento das súas respectivas competencias e  detectan os principais puntos de mellora no servizo á cidadanía.
25/03/2022 
A Federación Galega de Municipios e Provincias busca as melloras precisas para un mellor encaixe do fenómeno crecente do autocaravanismo en Galicia.
18/03/2022 
Desde a Rede de Entidades Locais pola Transparencia e Participación Cidadá da FEMP, organizouse un Seminario On- line co título de “Curso Básico sobre transparencia: publicidade activa e acceso á información pública”.

Páxinas