Axudas e Subvencións

12/11/2017 

 

Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital

Real Decreto 898/2017, do 6 de outubro, polo que se regula a concesión directa de subvencións para a contratación de servizos de acceso de banda larga fixa de alta velocidade a 30 megabits por segundo.

Páxinas