AVISO IMPORTANTE
En virtude do Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19,
ESTABLÉCESE A INTERRUPCIÓN DE PRAZOS PARA A TRAMITACIÓN DOS PROCEDEMENTOS DAS ENTIDADES DO SECTOR PÚBLICO
Actualizaremos as convocatorias a medida que se publiquen nos diarios oficiais.

Axudas e Subvencións

19/09/2019 

 

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

14/09/2019 

 

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

12/08/2019 

 

Consellería de Economía, Emprego e Industria 

05/08/2019 

 

Ministerio de Cultura e Deporte

Extracto da Resolución do 26 de xullo, da Subsecretaría, pola que se convocan axudas para proxectos de salvagarda do Patrimonio Cultural Inmaterial correspondentes a 2019. BDNS (Identif.): 468690.

Páxinas