Aviso Legal

En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de Decembro, deProtección de Datos de Carácter Persoal, A Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) comunica que:

  1. Con relación aos datos persoais que se poidan achegar a través das funcionalidades do citado sitio web, informámoslle que tales datos serán tratados única e exclusivamente para a correcta xestión dos servizos dispostos a través dos mesmos, por parte de FEGAMP. Igualmente, FEGAMP poderá tratar os datos para realizar envíos publicitarios e de información comercial, por diferentes medios inclusive os electrónicos, acerca da empresa, as súas actividades, produtos e servizos, así como documentación de diversa natureza e por diferentes medios de información comercial da empresa.
  2. Para o envío de newsletters e comunicacións análogas, FEGAMP utiliza tanto os datos obtidos a través do Sitio web, como outras bases de datos propias que teñen entre as súas finalidades a de realización de tales envíos, sempre tomando en consideración os requirimentos da citada Lei Orgánica.
  3. Para exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os datos, deberase remitir escrito identificado coa referencia “Protección de Datos” a: Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP), Rúa Varsovia, portal 4 C 6º andar Área Central 15707  Santiago de Compostela ( A Coruña).
  4. No momento que se acheguen datos, poderase manifestar o desexo de NON recibir comunicacións comerciais electrónicas por parte de FEGAMP. Se non se desexa recibir comunicacións comerciais electrónica, no futuro, por parte de poderase manifestar tal desexo a través da dirección de postal xa indicada.