Estrutura de representantes

 

ÓRGANOS DE GOBERNO

Os Órganos Rectores da Fegamp renóvanse cada catro anos, sendo os encargados da toma de decisións da entidade e da súa aplicación. Son os seguintes:

  • Asemblea Xeral

A Asemblea Xeral da Fegamp é o órgano soberano da entidade. Está integrada por un representante de cada un dos socios da Federación (313 municipios galegos e 4 deputacións provinciais). Convócase con carácter ordinario cada 4 anos, tras os resultados das eleccións municipais, e tamén pode celebrarse de xeito extraordinario (Artigo 20b dos Estatutos).

Na Asemblea determínase a composición dos restantes órganos de goberno (Consello Federal e Comisión Executiva) para 4 anos de mandato. Realízase por votación: concellos e deputacións escollen entre as candidaturas de nomes presentadas polos distintos grupos políticos. O número de votos que pode emitir cada socio vén determinado pola súa poboación (Artigo 24) e pode exercer o seu dereito sempre e cando teña ao día as obrigas contraídas coa Fegamp (Artigo 14). O obxectivo é acadar unha lista única e de consenso, aprobada por unanimidade (fito acadado en 8 das 9 Asembleas celebradas ata o momento).

Durante o transcurso da Asemblea, acórdanse en liñas xerais os retos políticos e de traballo a desenvolver durante o mandato entrante.

  • Consello Federal

O Consello Federal da Fegamp está integrado por 55 membros, elixidos entre os socios titulares (os 313 concellos galegos e as 4 deputacións provinciais) pola Asemblea Xeral. O procedemento para a escolla realízase a través de candidaturas pechadas, a proposta dos diferentes partidos políticos que acadaran representación nas eleccións municipais.

Acadan asento os 29 primeiros membros da candidatura máis votada na Asemblea Xeral; os 17 primeiros nomes da segunda máis votada; os 7 cabezas da terceira e os 2 primeiros nomes do cuarto listado. Membros actuais.

  • Comisión Executiva

A Comisión Executiva da Fegamp está composta polo presidente, 3 vicepresidentes (vicepresidente primeiro, vicepresidente segundo e vicepresidente executivo) e 13 vocais. É o órgano encargado de levar á práctica os acordos da Asemblea Xeral e do Consello Federal. Os compoñentes da Comisión Executiva reúnense unha vez ao mes de xeito ordinario. Membros actuais

  • Xunta de Voceiros

A Xunta de Voceiros da Fegamp está formada polo presidente e un voceiro de cada un dos grupos políticos que obtiveran representación na Comisión Executiva. Son os propios grupos políticos os que se encargan de elixir ao seu candidato ou candidata.

Os voceiros reúnense de xeito ordinario unha vez ao mes e, a maiores, asisten ás xuntanzas que requira a propia axenda da Fegamp. Membros actuais.

A maiores, a actividade ordinaria da Fegamp conta con:

Órganización Administrativa e Áreas de Traballo

Para a xestión do labor diario da Fegamp, a Federación conta cun secretario xeral – interventor, un director xeral e un coordinador. O cadro de persoal da Fegamp é propio e independente aos resultados da Asemblea.

A Fegamp ofrece servizo e asesoramento aos seus socios nos eidos de formación do persoal das entidades locais, tramitación de reclamacións de consumo, departamento de inmigración, área de medioambiente e xestión da auga, departamento de economía e facendas locais, novas tecnoloxías e comunicación, emerxencias, urbanismo ou turismo, entre outros.  

 

Presidente

Alfredo L. García Rodríguez
[ PSdeG - PSOE ]
Presidente da FEGAMP
Alcalde do Barco de Valdeorras

 

Vicepresidentes

Alfonso Villares Bermúdez
[ PPdeG ]
Vicepresidente Primeiro
Alcalde de Cervo

 

Evencio Ferrero Rodríguez
[ BNG ]
Vicepresidente Segundo
Alcalde de Carballo

 

alcalde

Manuel Mirás Franqueira
[ PSdeG - PSOE ]
Vicepresidente Executivo
Alcalde de Oroso

 

Voceiros

Alfredo L. García Rodríguez
[ PSdeG - PSOE ]
Presidente da FEGAMP
Alcalde do Barco de Valdeorras
 
 

Alfonso Villares Bermúdez
[ PPdeG ]
Vicepresidente Primeiro
Alcalde de Cervo

 

Evencio Ferrero Rodríguez
[ BNG ]
Vicepresidente Segundo
Alcalde de Carballo

 

alcaldeManuel Mirás Franqueira
[ PSdeG - PSOE ]
Vicepresidente Executivo
Alcalde de Oroso

 

Óscar Benito Portela Fernández 
[ SADA MAIORÍA ]
Voceiro 
Alcalde de Sada

 

Comisión Executiva

Alfredo L. García Rodríguez
[ PSdeG-PSOE]
Presidente da FEGAMP
Alcalde do Barco de Valdeorras

Alfonso Villares Bermúdez
[ PPdeG ]
Vicepresidente Primeiro
Alcalde de Cervo

Evencio Ferrero Rodríguez
[ BNG ]
Vicepresidente Segundo
Alcalde de Carballo

Manuel Mirás Franqueira
[ PSdeG-PSOE ]
Vicepresidente Executivo
Alcalde de Oroso

Eva García de la Torre
[ PSdeG-PSOE ]
Alcaldesa de Porriño

José Tomé Roca
[ PSdeG-PSOE ]
Alcalde de Monforte de Lemos

Julio Ignacio Iglesias Redondo
[ PSdeG-PSOE ]
Alcalde de Ares

Luis Milia Méndez
[ PSdeG-PSOE ]
Alcalde de Carballeda de Avia 

Manuel Cuíña Fernández
[ PSdeG-PSOE ]
Alcalde de Silleda

Regina Polín Rodríguez
[ PSdeG-PSOE ]
Alcaldesa de Guitiriz

Andrés Díaz Sobral
[ PSdeG-PSOE ]
Alcalde de Ponte Caldelas

Antonio Fernández Angueira
[ PPdeG ]
Alcalde de Padrón

Jorge Cubela López
[ PPdeG ]
Alcalde de Cotobade

Pablo Pérez Pérez
[ PPdeG ]
Tenente - Alcalde de Quintela de Leirado 

Julio Álvarez Núñez
[ PPdeG ]
Alcalde de Quiroga

Leticia Santos Paz
[ BNG]
Alcaldesa de Moaña

Óscar Benito Portela Fernández
[ SADAMAIORIA ]
Alcalde de Sada

Consello Federal

Alfredo L. García Rodríguez
[ PSdeG-PSOE]
Presidente da FEGAMP
Alcalde do Barco de Valdeorras

Alfonso Villares Bermúdez
[ PPdeG ]
Vicepresidente Primeiro
Alcalde de Cervo

Evencio Ferrero Rodríguez
[ BNG ]
Vicepresidente Segundo
Alcalde de Carballo

Manuel Mirás Franqueira
[ PSdeG-PSOE ]
Vicepresidente Executivo
Alcalde de Oroso

Eva García de la Torre
[ PSdeG-PSOE ]
Alcaldesa de Porriño

José Tomé Roca
[ PSdeG-PSOE ]
Alcalde de Monforte de Lemos

Julio Ignacio Iglesias Redondo
[ PSdeG-PSOE ]
Alcalde de Ares

Luis Milia Méndez
[ PSdeG-PSOE ]
Alcalde de Carballeda de Avia 

Manuel Cuíña Fernández
[ PSdeG-PSOE ]
Alcalde de Silleda

Regina Polín Rodríguez 
[ PSdeG-PSOE ]
Alcaldesa de Guitiriz

Andrés Díaz Sobral
[ PSdeG-PSOE ]
Alcalde de Ponte Caldelas

Antonio Fernández Angueira
[ PPdeG ]
Alcalde de Padrón

Jorge Cubela López
[ PPdeG ]
Alcalde de Cotobade

Pablo Pérez Pérez
[ PPdeG ]
Tenente - Alcalde de Quintela de Leirado 

Julio Álvarez Núñez
[ PPdeG ]
Alcalde de Quiroga

Leticia Santos Paz
[ BNG]
Alcaldesa de Moaña

Óscar Benito Portela Fernández
[ SADAMAIORIA ]
Alcalde de Sada

Alberto González Fernández
[ PSdeG-PSOE ]
Alcalde de Valdoviño

Alejandra Pérez Máquez
[ PSdeG-PSOE ]
Alcaldesa de Bergondo

José García Liñares
[ PSdeG-PSOE ]
Alcalde de Cerceda

Manuel Ínsua Ínsua
[ PSdeG-PSOE ]
Alcalde de Corcubión

[ PSdeG-PSOE ]
 

Sara Inés Vega Núñez
[ PSdeG-PSOE ]
Alcaldesa de Castro Caldelas

Yolanda Jácome Rodríguez
[ PSdeG-PSOE ]
Alcaldesa de Parada de Sil

Manuel Rodríguez Vázquez
[ PSdeG-PSOE ]
Alcalde de Coles

Ramón Alonso López
[ PSdeG-PSOE ]
Alcalde de Entrimo

Vicente Gómez García
[ PSdeG-PSOE ]
Alcalde de Castrelo do Val

Fátima Abal Roma
[ PSdeG-PSOE ]
Alcaldesa de Cambados

Enrique Cabaleiro Gonzalez
[ PSdeG-PSOE ]
Alcalde de Tui

Pilar López Yáñez
[ PSdeG-PSOE ]
Alcaldesa de Sarria 

José Luis Poceiro Martínez 
[ PSdeG-PSOE ]
Alcalde de Vilaboa

Carlos Iglesias Cores
[ PSdeG-PSOE ]
Alcalde de Illa de Arousa (A)

Alfredo Llano García  
[ PSdeG-PSOE ]
Alcalde de Burela

Rocío López García
[ PSdeG-PSOE ]
Alcaldesa de Lourenzá

José Luis Raposo Magdalena
[ PSdeG-PSOE ]
Alcalde de Pedrafita do Cebreiro

Laura Celeiro García
[ PSdeG-PSOE ]
Alcaldesa de Incio (O)

Roberto Fernández Rico
[ PSdeG-PSOE ]
Alcalde de Ribeira de Piquín

Ana María Villarino Pardo
[ PPdeG ]
Alcaldesa de Oímbra

María Ramallo Vázquez
[ PPdeG ]
Alcaldesa de Marín

Juan José Dieste Ortigueira
[ PPdeG ]
Alcalde de Boiro

Dolores Castro Ochoa
[ PPdeG ]
Alcaldesa de Folgoso do Courel

José Luis Ferro Iglesias
[ PPdeG ]
Alcalde de Celanova

José López Campos
[ PPdeG ]
Alcalde de Estrada (A)

Manuel Taboada Vigo
[ PPdeG ]
Alcalde de Pino (O)

Ramiro Moure Ansoar
[ PPdeG ]
Alcalde de Taboada

Rubén Quintás Rodríguez
[ PPdeG ]
Alcalde de Maceda

Agustín Reguera Ocampo
[ PPdeG ]
Alcalde de Soutomaior

Fernando Pérez Fernández
[ PPdeG ]
Alcalde de Vilasantar

Juan Alonso Tembrás
[ PPdeG ]
Alcalde de Somozas (As)

Marián Ferreiro Díaz
[ TEGA ]
Alcaldesa de Narón 

Secundino García Casal
[ BNG ]
Alcalde de San Sadurniño

Sandra González Álvarez
[ BNG ]
Alcaldesa de Tomiño

María Cristina Cid Fernández
[ BNG ]
Alcaldesa de Allariz
 
Miguel Anxo Fernández Lores
[ BNG ]
Alcalde de Pontevedra
 
Marcos David Besada Pérez
[ MS ]
Alcalde de Salceda de Caselas
 

Estrutura Administrativa

  • Secretario Xeral - Interventor: Eduardo Ramonde Rodríguez
  • Director Xeral: José Manuel Chapela Seijo
  • Coordinador: Raúl Fernández Iglesias