Novas

04/10/2016 

A Federación Galega de Municipios e Provincias e a Xunta de Galicia celebraron hoxe en Santiago de Compostela a primeira edición da xornada “A Saúde en todas as políticas. O seu desenvolvemento no ámbito local”.

13/09/2016 

A Federación Galega de Municipios e Provincias atopou un posible desaxuste na liquidación da Participación de Ingresos do Estado (PIE) practicada en xullo deste ano e correspondente a 2014.

28/07/2016 

A Federación Galega de Municipios e Provincias vén de asinar un convenio de colaboración coa Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG) co obxectivo de mellorar a accesibilidade e crear canles de comunicación que garantan a igualdade de acces

27/07/2016 

A Federación Galega de Municipios e Provincias asinou coa Xunta de Galicia a cesión ao Sergas de 29 centros de saúde que a día de hoxe son de titularidade municipal e que estaban pendentes de traspaso.

20/07/2016 

A Federación Galega de Municipios e Provincias acordou coa Consellería do Medio Rural e a Confederación de Empresarios de Madeira de Galicia (Confemadera) a creación dunha ordenanza-tipo que regule as actividades de corte e saca de madeira a través das pistas e camiños de propiedade municipal.

21/06/2016 

A Federación Galega de Municipios e Provincias vén de aprobar o Plan Interadministrativo de Formación Continua para 2016, cun total de 25 cursos que pretenden mellorar as capacidades do persoal que traballa nos concellos galegos.

16/06/2016 

A Fegamp aprobou abrir unha liña de colaboración coa Fundación Inade, unha organización sen ánimo de lucro dedicada á transmisión de coñecemento en materia de xestión do risco e os seguros.

16/06/2016 

A sede da Fegamp acolleu a Comisión Institucional do Pacto Local da Auga, na que foi a primeira xuntanza celebrada durante o presente mandato.

24/05/2016 

A Fegamp e a Xunta de Galicia asinaron un convenio de colaboración que vai permitir que os concellos que o demanden poidan recibir o asesoramento preciso sobre os cambios nas valoracións catastrais realizadas polo Ministerio de Facenda.

19/05/2016 

A Federación Galega de Municipios e Provincias conmemorou as Letras Galegas deste ano, que homenaxean ao poeta chairego Manuel María, celebrando a súa Comisión Executiva en Outeiro de Rei.

Páxinas