Axudas e Subvencións

30/06/2018 a 20/07/2018

 

Ministerio de Cultura e Deporte

Extracto da Orde pola que se convoca o concurso de proxectos de animación á lectura María Moliner en municipios de menos de 50.000 habitantes correspondente ao ano 2018. BDNS(Identif.):405321.

Finalidade

08/06/2018 a 30/06/2018

 

Consellería de Economía, Emprego e Industria 

24/05/2018 a 23/06/2018

 

Consellería de Economía, Emprego e Industria 

Páxinas