Axudas e Subvencións

 

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

RESOLUCIÓN do 15 de decembro de 2017 para a concesión directa, mediante resolución, das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños municipais 2018-2019.

Obxecto

13/01/2018 a 12/02/2018

 

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

19/12/2017 a 18/01/2018

 

Axencia Galega das Industrias Culturais 

Resolución do 4 de decembro de 2017 pola que se aproban as bases de subvencións a festivais do sector audiovisual e se convocan para o ano 2018. BDNS (Identif.): 375048.

Páxinas