Áreas > Fondos Europeos

Sitios de Interese

= Portal de Financiamento e Licitación da Comisión Europea

O Portal de Financiamento e Licitacións é o punto de entrada (a área única de intercambio electrónico de datos) para os participantes e expertos en programas de financiamento e licitacións xestionados pola Comisión Europea e outros organismos da UE. Proporciona a xestión electrónica dos programas e licitacións da UE e facilita as interaccións relacionadas coas institucións da UE.

= INEGA - Instituto Enerxético de Galicia

O Instituto Enerxético de Galicia ten por obxecto o fomento, impulso e realización de iniciativas e programas de actuación para a investigación, o estudo e apoio das actuacións de coñecemento, desenvolvemento e aplicación das tecnoloxías enerxéticas, incluídas as renovables, a mellora do aforro e a eficiencia enerxética,