Fondos Europeos

15-03-2021

RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2021 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para o desenvolvemento do Plan Foexga 2021-2022, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa... Ler máis

O pasado 23 de marzo, o Consello de Ministros acordou autorizar a distribución territorial do primeiro paquete de fondos do Plan de Recuperación, Transformación e  Resiliencia.

Trátase dunha dotación de 581 millóns de euros (581.121.060 €) que irán destinados a... Ler máis

 

♦ 26 marzo 2021 XORNADA EN LIÑA: AS CLAVES DO GREEN DEAL OU PACTO VERDE EUROPEO ♦ 26 marzo 2021

XORNADA EN LIÑA: OS FONDOS EUROPEOS PARA REHABILITACIÓN E... Ler máis

A Comisión Delegada para o Reto Demográfico aprobou o pasado martes 16 de marzo o Plan de Medidas ante o Reto Demográfico, que contará cun investimento superior a 10.000 millóns de euros, o que supón en torno ao 10% do Plan de Recuperación, Transformación e  Resiliencia... Ler máis

As manifestacións de interese (MDI) son consultas públicas aos potenciais beneficiarios dos fondos europeos para que trasladen propostas que contribúan a definir os Proxectos Estratéxicos para a Transformación e a Recuperación Económica, os PERTE, e que estarán enmarcados nas políticas  palanca... Ler máis

Os Proxectos Estratéxicos para a Recuperación e Transformación Económica (PERTE) son aqueles proxectos de carácter estratéxico con gran capacidade de arrastre para o crecemento económico, o emprego e a competitividade da economía española. Son, asemade, un novo instrumento de colaboración... Ler máis

10/02/2021

Establecemento do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia

  22/01/2021

Commission staff working document guidance to member states recovery and resilience plans (part. 2/2)

22/01/2021

Commission staff working document guidance to member states recovery and... Ler máis

O 27 de maio de 2020 a Unión Europea aprobou o Plan Europeo de Recuperación Next Generation EU, un instrumento temporal extraordinario que complementa o Marco Financeiro Plurianual 2021-27, como resposta á crise do coronavirus. O obxectivo é mitigar o impacto económico e... Ler máis