OUTONO 2016

  • Balance do primeiro ano do novo mandato da Fegamp.
  • Plan de Actuación en Emerxencias por Inundacións.
  • Reclamación a Facenda polo céntimo sanitario.
  • Liquidación PIE 2014.
     

Arquivos: