OS CONCELLOS DEBERÁN ESIXIR A PARTIR DE HOXE O CUMPRIMENTO DO CÓDIGO TÉCNICO DA EDIFICACIÓN

Os proxectos de obras que se presenten para licencia de edificación deberán dar obrigado cumprimento a tres Documentos Básicos do mencionado Código, os referidos á seguridade contra incendios, á seguridade de util