O 15 DE NOVEMBRO REMATA O PRAZO PARA QUE OS CONCELLOS POIDAN SOLICITAR QUE AS FESTAS LOCAIS DE 2006 SEXAN DÍAS HÁBILES A EFECTOS COMERCIAIS

Os concellos que desexen habilitar como día hábil, para os efectos da actividade comercial, algún festivo local no calendario do vindeiro ano 2006, deberán solicitalo antes do vindeiro 15 de novembro na Consellería de In