INSTRUCIÓNS DE ACTUACIÓN NAS ZONAS INFESTADAS POLA PRAGA DA PATACA