= EC4RURAL: promovendo a participación rural na transición cara as enerxías limpas a través das comunidades enerxéticas. Setembro 2023 - Agosto 2027

Enquisa sobre Comunidades Enerxéticas Locais - Cidadanía, institucións, empresas e asociacións dos concellos piloto

Este cuestionario realízase coa finalidade de coñecer o interese e coñecemento dos veciños e veciñas, institucións, empresas e asociacións dos municipios que participan no proxecto EC4RURAL acerca das comunidades enerxéticas e, en xeral,  das inici

26 outubro 2023 - NP - A FEGAMP alberga a xornada de presentación do proxecto EC4RURAL aos concellos piloto de Galicia

Santiago de Compostela, 26 de outubro de 2023.- Nesta xornada de presentación os 22 concellos galegos que van participar no piloto do proxecto EC4RURAL déronse cita na sede da Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) para coñecer en maior detalle os obxectivos do proxecto e profundizar sobre o plan de traballo inmediato para promover a participación rural na transición cara as enerxías limpas a través das comunidades enerxéticas.