Códigos de conducta e conflictos de intereses na xestión dos fondos da UE, nos diferentes niveis de gobernanza

Este estudo, elaborado pola  Dirección Xeral de Políticas Internas da Unión, revisa a experiencia dos Estados membros cos códigos de conduta e os conflitos de interese que afecta os acordos de asociación no marco da estrutura europea e
Fondos de investimento. O foco está nos conflitos de interese que afectan os Comités de Seguimento no marco do Desenvolvemento Rexional Europeo e o Fondo Social Europeo. O estudo revisa as regras e outros enfoques para facer fronte aos conflitos de intereses, analiza as mellores prácticas e
termina con conclusións e recomendacións que avogan por unha regra e un valor complementarios enfoque baseado na transparencia e o liderado ético.

Arquivos: