CALENDARIO DE OBRIGAS DE REMISIÓN DE INFORMACIÓN AO CONSELLO DE CONTAS - ENTIDADES LOCAIS

A partires do presente exercicio 2022 e co obxecto de facilitar o cumprimento das obrigas de remisión de información por parte das Entidades Locais de Galicia ao Consello de Contas, publicarase no seu portal web un Calendario anual  e unha Circular Informativa (en actualización constante) coas principais novidades no proceso de rendición de contas das entidades locai. Máis información na seguinte ligazón:

Portal web do Consello de Contas: