Novas Medio Ambiente

10/11/2015 

Con data 4 de novembro de 2013 a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas e a Entidade Pública Empresarial Augas de Galicia xunto coa Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) asinaron o “protocolo para o desenvolvemento do Pacto Local para a xestión do ciclo urbano

28/03/2015 

 

Contido: Nun momento no que a volta ao rural está en boga, toca reflexionar sobre as eivas e as vantaxes, as oportunidades e, tamén, os retos aos que se debe facer fronte nos próximos anos para garantir un rural vivo, xusto e ecolóxico.

Lugar: As Corcerizas

25/03/2015 

Xornada sobre o Real Decreto 476/2014, Rexistro Nacional de Movementos de Subprodutos Animais e os Produtos Derivados non Destinados a Consumo Humano.

10/03/2015 a 13/03/2015 

Para falaren sobre a 'Rede Natura 2000', a súa xestión e oportunidades para a poboación local.

04/03/2015 

Entre 2015 e 2020 a lexislación internacional sobre transporte marítimo está a punto de experimentar un cambio importante.

28/02/2015 

Esta actividade lúdica consiste en ver por equipos o maior número de especies de aves posible dentro do municipio da Coruña, utilizando material óptico (prismáticos/telescopio) e procurando empregar medios de transporte respectuosos co entorno (bus urbano, bicicleta ou a pé).

24/02/2015 a 20/04/2015 

A Comisión Europea (CE) abriu unha consulta pública 'EU survey on Earth observation in a global context', para buscar contribucións de todas aquelas persoas interesadas nos temas de observación da terra (EO) nun contexto e aproximación globais.

Páxinas