Novas Medio Ambiente

28/02/2015 

Esta actividade lúdica consiste en ver por equipos o maior número de especies de aves posible dentro do municipio da Coruña, utilizando material óptico (prismáticos/telescopio) e procurando empregar medios de transporte respectuosos co entorno (bus urbano, bicicleta ou a pé).

24/02/2015 a 20/04/2015 

A Comisión Europea (CE) abriu unha consulta pública 'EU survey on Earth observation in a global context', para buscar contribucións de todas aquelas persoas interesadas nos temas de observación da terra (EO) nun contexto e aproximación globais.

 

A Deputación de Ourense, dentro do Programa de formación continua de carácter agrupado, destinado a desenvolver diversas accións formativas dirixidas ao persoal da Administración local da provincia, convoca o curso "Aforro e eficiencia enerxética municipal".

 

A Fegamp colabora con Asociación Nacional de Empresas Distribuidoras de Electrodomésticos (ADEN) para concienciar a cidadanía sobre a reciclaxe de residuos de aparellos eléctricos e electrónicos.

 

 

Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente

Resolución do 23 de febreiro de 2017, da Secretaría de Estado de Medio Ambiente, pola que se publican as bases reguladoras da concesión de axudas pola Fundación Biodiversidade.

Páxinas