Convenios

 

O obxecto deste acordo é o establecemento dun marco de actuación para a colaboración entre a FEGAMP e o Consello Galego de Colexios

 

O presente convenio ten por obxecto establecer a colaboración entre as

 

Protocolo de colaboración no ámbito do gabinete de información da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal (GIE-GNP) da Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia-Norte de Portugal.

 

O convenio marco entre a Fegamp e o Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos de Galicia, permitirá aos concellos galegos dispoñer de técnicos de gran preparación, de xeito individual, ou en agrupacións.

 

O convenio entre a Fegamp e a Universidade de Santiago de Compostela permitirá a realización de prácticas en entidades locais aos alumnos

 

O 3 de maio de 2011, a Fegamp asinou un acordo de colaboración coa Fundación Santiago Apóstol de Ciencias Sociais

 

Acordo de colaboración

Páxinas