Convenios

18/11/2018 
convenio electrónico man de muller cun ordenador

Ambas entidades asinaron un convenio para colaborar na mellora da implantación da administración electrónica nos concellos a través do Catálogo de Servizos Dixitais da Xunta

04/07/2017 

Este convenio ten por obxecto establecer un procedemento de actuación que determine a coordinación para a entrega de alimentos ás familias en situación de vulnerabilidade e con menores a cargo.

04/05/2016 

O presente convenio ten por obxecto regular a colaboración entre o IGVS e a Fegamp coa finalidade de difundir e promover a incorporación dos concellos de Galicia ao Programa de Vivendas Baleiras establecido no

 

Convenio entre a Vicepresidencia segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e a Fegamp para a coordinación de actuacións no desenvolvemento do programa galego de vixiancia e control fronte á Avespa Asiática (VESPA VELUTINA).

 

Obxecto deste convenio.
1. Impulsar a formación en Axenda 2030 para todo o persoal das entidades locais adheridas á FEGAMP.
2. Orientar e facilitar o aliñamento das políticas públicas coas metas e indicadores dos ODS da Axenda 2030.

 

Convenio entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Fegamp para a coordinación de actuacións no desenvolvemento do programa g

 

A finalidade do convenio é regular as condicións que rexerán a relación entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, a Consellería de Sanidade, o Servizo G

 

O presente convenio ten por obxecto establecer as condicións básicas para a colaboración entre o Organismo Autónomo Instituto de Estudos do Territorio o Consorcio Turismo Ribeira Sacra, e a Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) que de maneira voluntaria subscriben e desenvolven o

Páxinas