Circulares

 

POÑEMOS EN COÑECEMENTO DE TODOS OS CONCELLOS UNHA SENTENZA DO TRIBUNAL SUPREMO, SOBRE O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE PLUSVALÍA.

A CONTINUACIÓN PODE DESCARGAR O DOCUMENTO EN PDF.

 

Normativa básica de aplicación

- Lei 10/2017, de 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia.

- Capítulo III da Lei 9/2013, de 19 de decembro, do emprendemento e competitividade económica de Galicia.

 

A Dirección Xeral de Ordenación e Producción Forestal da Consellería do Medio Rural, achega a seguinte información relativa ás disposicións da Lei 3/2007 en materia de fogos de artificio, ademais dos modelos de solicitude ou autorización segundo a cantidade de materia regulamentada e da l

 

Real Decreto-lei 1/2018, de 23 de marzo, polo que se prorroga para 2018 o destino do superávit das corporacións locais para inversións financeiramente sostibles e se modifica o ámbito obxectivo destas.

 

Dende este ano os concellos que así o desexen, poderán delegar na Xunta de Galicia o proceso de selección  dos membros dos corpos de policía local, vixilantes municipais e auxiliares de policía local.

 

Desde Federación Galega de Municipios e Provincias achegamos as nosas condolencias á familia de Diana Quer, que nestes días tense convertido na figura visible da lacra que é a violencia exercida contra as mulleres.

 

O Diario Oficial de Galicia publicou o pasado 14 de decembro a LEI 6/2017 de portos de Galicia.

Páxinas