Circulares

 

No marco dos FONDOS EUROPEOS - Plan de Recuperación,Transformación e Resiliencia-, detállase a relación actualizada das MANIFESTACIÓNS DE INTERESE que os Ministerios están habilitando.

 

O Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde alcanzou na súa reunión celebrada o mércores 2 de decembro,un acordo no que se prevé un conxunto de medidas de saúde pública, recollidas no documento que pode descargar en pdf a continuación, e que teñen como obxectivo incorporar modificaci

 
CARTEL PANOS BRANCOS CONTRA A DROGA

ACTOS CENTRAIS: DIFUSIÓN DIXITAL INTERNET E REDES SOCIAIS 26.06.2020

 

ASUNTO: RÉXIME URBANÍSTICO APLICABLE AOS EDIFICIOS, CONSTRUCIÓNS E INSTALACIÓNS ERIXIDOS CON ANTERIORIDADE Á APROBACIÓN DEFINITIVA DO PLANEAMENTO URBANÍSTICO EN SITUACIÓN DE FÓRA DE ORDENACIÓN (artigo 90.1 LSG) E AOS ERIXIDOS CON ANTERIORIDADE Á APROBACIÓN DEFINITIVA DO PLANEAMENTO URBANÍSTICO QU

 

A MESA pola Normalización Lingüística editou esta guía para a promoción do uso do galego na administración local.

Máis información: www.amesa.gal 

amesa@amesa.gal

Páxinas