Circulares

 

O Instituto Nacional da Seguridade Social creou unha plataforma para a solicitude e trámite das prestacións de Seguridade Social, que permite á cidadanía realizar xestións ante o INSS sen necesidade de desprazamento.

 

ACTOS CENTRAIS: DIFUSIÓN DIXITAL INTERNET E REDES SOCIAIS 26.06.2021

 

O pasado 7 de outubro de 2020, o Goberno presentou a primeira proposta do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, entendido como un proxecto de país cara a modernización da economía, a recuperación do crecemento económico e a creación de emprego e a reconstrución sólida, inclusiva e r

 

No marco dos FONDOS EUROPEOS - Plan de Recuperación,Transformación e Resiliencia-, detállase a relación actualizada das MANIFESTACIÓNS DE INTERESE que os Ministerios están habilitando.

Páxinas