Circulares

 

O pasado 7 de outubro de 2020, o Goberno presentou a primeira proposta do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, entendido como un proxecto de país cara a modernización da economía, a recuperación do crecemento económico e a creación de emprego e a reconstrución sólida, inclusiva e r

 

No marco dos FONDOS EUROPEOS - Plan de Recuperación,Transformación e Resiliencia-, detállase a relación actualizada das MANIFESTACIÓNS DE INTERESE que os Ministerios están habilitando.

 

O Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde alcanzou na súa reunión celebrada o mércores 2 de decembro,un acordo no que se prevé un conxunto de medidas de saúde pública, recollidas no documento que pode descargar en pdf a continuación, e que teñen como obxectivo incorporar modificaci

Páxinas