Circulares

 

Co fin de dar resposta á multitude de consultas formuladas por parte dos concellos galegos como consecuencia da sentenza do Tribunal Constitucional de 11 de maio de 2017 sobre plusvalía municipal, a Fegamp tomou o acordo de encargar un informe que puidese servir de folla de ruta en canto á postur

 

No DOG do día 6 de xullo de 2017 convócase un curso sobre intervención en emerxencias para os concellos con grupos de emerxencia supramunicipais (GES).

 

Este informe sobre subvencións públicas foi elaborado pola Delegación Especial de Galicia da Axencia Tributaria, e

 

A AEAT empezou no mes de outubro a enviar a distintos organismos públicos as notificacións que habitualmente remitía en papel de forma telemática.

 

A Xunta de Galicia aposta polo desenvolvemento económico e social de Galicia empregando todas as ferramentas de que dispón, entre as que se atopa a promoción de solo empresarial nas condicións máis ventaxosas posibles aos emprendedores.

 

Decreto 144/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o regulamento único de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos

 

A continuación pode atopar unha carta da FAXPG dirixida aos concellos de Galicia sobre a convocatoria de axudas para fomentar a accesibilidade de persoas con discapacidade nos municipios e un catálogo de servicios desta Federación (FAXPG).

 

 

No DOG do día 17 de agosto de 2016 convócase un curso sobre intervención en emerxencias para os concellos con grupos de emerxencia supramunicipais (GES).

 

Esta instrución conxunta da Dirección Xeral de Conservación da Natureza e da Dirección Xeral de Ordenación e Produción Forestal pode descargala a continuación en pdf. 

Páxinas