Circulares

 

Con motivo da celebración do Día das Letras Galegas, que terá lugar o vindeiro 17 de maio de 2022, a Xunta de Voceiros da Fegamp na súa xuntanza ordinaria do 10 de maio, aprobou a declaración institucional que pode descargar a continuación a petición da Irmandade Xurídica Galega.

 

A partires do presente exercicio 2022 e co obxecto de facilitar o cumprimento das obrigas de remisión de información por parte das Entidades Locais de Galicia ao Consello de Contas, publicarase no seu portal web un

 

Facémoslles partícipes dunha iniciativa da Deputación Provincial de Pontevedra, o "Manifesto de Soutomaior, declaración de mulleres autoras e editoras galegas", que reclama dereitos para as mulleres, neste caso para as mulleres da cultura e das letras.

Páxinas