Circulares

 

A Vicerreitoría de Organización Académica e do Campus de Lugo da Universidade de Santiago de Compostela, achéganos información sobre a convocatoria de Prácticas Campus Rural, iniciativa do Ministerio de Transición Ecolóxica e do RD.

 

O pasado 13 de xaneiro de 2023, a Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias enviouse unha comunicación sobre o asunto de referencia na que, tras a análise continua de risco levada a cabo en Galicia e no resto do Estado, informábase dun aumento do ri

 

Como cada ano, o 18 de abril celébrase o Día Internacional dos Monumentos e Sitios, iniciativa anual de ICOMOS para promover a nivel global a toma de conciencia acerca da diversidade do patrimonio cultural da humanidade, da súa vulnerabilidade e dos esforzos qu

 

Esta declaración institucional foi aprobada pola Xunta de Voceiros da Fegamp na reunión celebrada o 14 de marzo de 2023.

 

A FEMP e a Dirección Xeral de Tráfico, no marco dos traballos que levan desenvolvendo para posibilitar o intercambio de información en materia do Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), propoñen un acceso directo para os concellos ao MOVE e ao PADRÓN a través da sede electrónica da DGT

 

Ao longo do pasado ano 2022 a situación epidemiolóxica en España en relación á Influenza Aviaria de Alta Patoxenicidade (IAAP) agravouse con

Páxinas