Circulares

 

O pasado 7 de outubro de 2020, o Goberno presentou a primeira proposta do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, entendido como un proxecto de país cara a modernización da economía, a recuperación do crecemento económico e a creación de emprego e a reconstrución sólida, inclusiva e r

 

No marco dos FONDOS EUROPEOS - Plan de Recuperación,Transformación e Resiliencia-, detállase a relación actualizada das MANIFESTACIÓNS DE INTERESE que os Ministerios están habilitando.

 
CARTEL PANOS BRANCOS CONTRA A DROGA

ACTOS CENTRAIS: DIFUSIÓN DIXITAL INTERNET E REDES SOCIAIS 26.06.2020

 

ASUNTO: RÉXIME URBANÍSTICO APLICABLE AOS EDIFICIOS, CONSTRUCIÓNS E INSTALACIÓNS ERIXIDOS CON ANTERIORIDADE Á APROBACIÓN DEFINITIVA DO PLANEAMENTO URBANÍSTICO EN SITUACIÓN DE FÓRA DE ORDENACIÓN (artigo 90.1 LSG) E AOS ERIXIDOS CON ANTERIORIDADE Á APROBACIÓN DEFINITIVA DO PLANEAMENTO URBANÍSTICO QU

Páxinas