Circulares

07/05/2015 

A Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) enviou unha carta informando ás entidades locais asociadas sobre o “Sistema Clave”, unha ferramenta de autenticación, que permite ás persoas físicas (aos veciños) acceder telemáticamente aos seus propios

07/05/2015 

A Femp informa nunha circular sobre un novo fondo do Goberno para que os concellos poidan afrontar a execución de sentenzas firmes. Para tal fin, o Executivo dota con 300 millóns de euros máis o 'Fondo de Financiamento a Entidades Locais'.

05/05/2015 

O Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade solicitou a colaboración das Comunidades Autónomas para optimizar a

24/03/2015 

A Comisión Executiva da Fegamp do pasado 18 de febreiro decidíu enviar unha carta á Dirección Xeral de Rexistros e Notariado do Goberno para pedirlle que non se aplique a disposición da Lei 20/2011, de 11 de xu

24/02/2015 

Circular da Femp que informa de que as entidades locais que cumpran co principio de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira, tanto na liquidación do orzamento vixente, como no do ano anterior, poderá

 

ACTOS CENTRAIS: DIFUSIÓN DIXITAL INTERNET E REDES SOCIAIS 26.06.2022

 

Con motivo da celebración do Día das Letras Galegas, que terá lugar o vindeiro 17 de maio de 2022, a Xunta de Voceiros da Fegamp na súa xuntanza ordinaria do 10 de maio, aprobou a declaración institucional que pode descargar a continuación a petición da Irmandade Xurídica Galega.

Páxinas