Circulares

 

Neste apartado vostede poderá ir atopando os documentos de interese relacionados coa vaga de lumes que asolou Galicia. 

 

A Consellería de Sanidade informa que o 23 de outubro dará comezo a campaña de vacinación da gripe que se estenderá ata o 29 de decembro. 

 

A continuación pode descargar o texto desta nova Lei publicada no DOG do 11 de outubro de 2017 e un folleto informativo editado pola Xunta de Galicia no que se detallan os cambios desta nova normativa.

 

Co fin de dar resposta á multitude de consultas formuladas por parte dos concellos galegos como consecuencia da sentenza do Tribunal Constitucional de 11 de maio de 2017 sobre plusvalía municipal, a Fegamp tomou o acordo de encargar un informe que puidese servir de folla de ruta en canto á postur

 

No DOG do día 6 de xullo de 2017 convócase un curso sobre intervención en emerxencias para os concellos con grupos de emerxencia supramunicipais (GES).

 

Este informe sobre subvencións públicas foi elaborado pola Delegación Especial de Galicia da Axencia Tributaria, e

 

A AEAT empezou no mes de outubro a enviar a distintos organismos públicos as notificacións que habitualmente remitía en papel de forma telemática.

 

A Xunta de Galicia aposta polo desenvolvemento económico e social de Galicia empregando todas as ferramentas de que dispón, entre as que se atopa a promoción de solo empresarial nas condicións máis ventaxosas posibles aos emprendedores.

 

Decreto 144/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o regulamento único de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos

Páxinas