Axudas e Subvencións

 

Instituto Galego da Vivenda e Solo 

RESOLUCIÓN do 20 de setembro de 2016 pola que se crea o Fondo de cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes.

14/09/2016 a 13/11/2016

 

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

06/09/2016 a 05/10/2016

 

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Páxinas