Axudas e Subvencións

19/07/2017 a 16/08/2017

 

Ministerio de Fomento

 

Extracto da Orde pola que se convoca a presentación de solicitudes mediante concorrencia competitiva ao Programa 1,5% cultural do Ministerio de Fomento. BDNS(Identif.):355677.

 

24/06/2017 a 24/07/2017

 

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

13/06/2017 a 12/07/2017

 

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural 

Resolución do 1 de xuño de 2017 pola que se convoca a oitava edición dos premios Agader ás iniciativas de desenvolvemento rural. BDNS (Identif.): 349903.

Obxecto

Páxinas