Axudas e Subvencións

15/03/2017 a 16/10/2017

 

Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente

09/09/2017 a 09/10/2017

 

Consellería de Economía, Emprego e Industria

 

18/08/2017 a 18/09/2017

 

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

19/07/2017 a 16/08/2017

 

Ministerio de Fomento

 

Extracto da Orde pola que se convoca a presentación de solicitudes mediante concorrencia competitiva ao Programa 1,5% cultural do Ministerio de Fomento. BDNS(Identif.):355677.

 

Páxinas