Axudas e Subvencións

08/02/2013 

ORDE do 5 de febreiro de 2013, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se establecen as bases para a concesión de subvencións ás entidades locais de Galicia para a promoción do uso da língua galega, e se procede á súa convocatoria.

25/01/2013 

Resolución do 15 de xaneiro de 2013, do Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música, pola que se convocan axudas á difusión do teatro e do circo e á comunicación teatral e circense correspondentes ao ano 2013.

04/01/2013 

Resolución do 27 de decembro de 2012, do Instituto Nacional de Administración Pública, pola que se convocan para o exercicio 2013 subvencións destinadas á financiación de plans de formación no marco do Acordo de Formación para o Emprego das Administracións Públicas.

27/11/2012 

DECRETO 225/2012, do 15 de novembro, polo que se crea a Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social e se regula o seu funcionamento.

05/10/2012 

ORDE do 28 de setembro de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a actividades, actuacións ou medidas de concellos incluídos na Rede Natura 2000 e a súa convocatoria para os anos 2012, 2013 e 2014.

02/10/2012 

ORDE do 26 de setembro de 2012 pola que se convocan subvencións no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2012.

08/09/2012 

O Real Decreto-Lei 25/2012, de 7 de septembro, contén as medidas urxentes establecidas polo Goberno para paliar os danos producidos polos incendios forestais e outras catástrofes naturais ocurridos desde o pasado mes de xuño en España.

Páxinas