Axudas e Subvencións

15/02/2023 a 03/07/2023

 

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación 

07/06/2023 a 27/06/2023

 

Ministerio de Cultura e Deporte

Extracto da Orde do 31 de maio de 2023 pola que se convocan subvencións para a promoción da lectura e as letras españolas. BDNS (Identif.): 700846.

Páxinas