Axudas e Subvencións

07/06/2022 a 06/07/2022

 

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes 

25/05/2022 a 24/06/2022

 

Consellería de Cultura, Educación e Universidade 

01/06/2022 a 21/06/2022

 

Ministerio de Cultura e Deporte

Extracto da Orde do 25 de maio de 2022 pola que se convocan subvencións para a promoción da lectura e as letras españolas. BDNS (Identif.): 630093.

Páxinas