Áreas > Fondos Europeos

Información Xeral

A Comisión Delegada para o Reto Demográfico aprobou o pasado martes 16 de marzo o Plan de Medidas ante o Reto Demográfico, q

As manifestacións de interese (MDI) son consultas públicas aos potenciais beneficiarios dos fondos europeos para que trasladen propostas que contribúan a definir os Proxectos Estratéxicos para a Transformación e a Recuperación Económica, os PERTE, e que estarán enmarcados nas políticas 

Os Proxectos Estratéxicos para a Recuperación e Transformación Económica (PERTE) son aqueles proxectos de carácter estratéxico con gran capacidade de arrastre para o crecemento económico, o emprego e a competitividade da economía española.

Páxinas