Concellos

Indica un valor mínimo e máximo
Indica un valor mínimo e máximo
314 concellos 25 concellos Descargar en formato CSVConcellos
Nogais, As (Lugo) Núñez Díaz, Jesús Manuel (PP) Ligazón 982-364092
Nogueira de Ramuín (Ourense) Parente Pérez, José César (PP) Ligazón 988-201023
Noia (A Coruña) Freire Abeijón, José Santiago (PP) Ligazón 981-842100
Oia (Pontevedra) Correa Pombal, Cristina (PP) Ligazón 986-362125
Oímbra (Ourense) Villarino Pardo, Ana María (PP) Ligazón 988-426160
Oleiros (A Coruña) García Seoane, Ángel (AV) Ligazón 981-610000
Ordes (A Coruña) Martínez Sanjurjo, José Luis (PP) Ligazón 981-680002
Oroso (A Coruña) Luis Rey Villaverde (PSOE) Ligazón 981-691478
Ortigueira (A Coruña) Penabad Muras, Juan Vicente (PSOE) Ligazón 981-400000
Ourense (Ourense) Pérez Jácome, Gonzalo (DO) Ligazón 988-388100
Ourol (Lugo) Pajón Camba, José Luis (PSOE) Ligazón 982-559109
Outeiro de Rei (Lugo) Pardo Lombao, José (PP) Ligazón 982-393281
Outes (A Coruña) González López, Manuel (CO) Ligazón 981-850003
Oza-Cesuras (A Coruña) González Cacheiro, José Pablo (PP) Ligazón 981-792000/980 790001
Paderne (A Coruña) Longo Queijo, César (PSOE) Ligazón 981-797001
Paderne de Allariz (Ourense) Fernández Gómez, José Manuel (PP) Ligazón 988-293000
Padrenda (Ourense) Pérez Pereira, Manuel (PP) Ligazón 988-494700
Padrón (A Coruña) Fernández Angueira, Antonio (PP) Ligazón 981-810451
Palas de Rei (Lugo) Taboada Camoira, Pablo José (PP) Ligazón 982-380001
Pantón (Lugo) Álvarez Blanco, José Luis (PP) Ligazón 982-456005
Parada de Sil (Ourense) Domínguez Díaz, Aquilino (PSOE) Ligazón 988-208010
Paradela (Lugo) Mato Díaz, José Manuel (PP) Ligazón 982-541101
Páramo, O (Lugo) López López, José Luis (Todo Polo Páramo) Ligazón 982-539156
Pastoriza, A (Lugo) Iglesia Sierra, Primitivo (PSOE) Ligazón 982-332197
Pazos de Borbén (Pontevedra) Iglesias Rodríguez, Andrés (PP) Ligazón 986-497035

Páxinas