A XUNTA DE VOCEIROS DA FEGAMP PROPUXO FIXAR PARA O 22 DE NOVEMBRO A DATA DE CELEBRACIÓN DA VII ASEMBLEA XERAL

Terá lugar no Pazo de Congresos e Exposicións de Santiago Estatutos; Ordenación do Territorio e desenvolvemento sostible; Autonomía Local e Modernización da Administración Local, temas dos catro posibles relatori