XULLO 2016

  • O custo nos nosos concellos, euro a euro
  • Escolas infantís e centros de día, un convenio pioneiro unifica o financiamento
  • Lei de Espectáculos Públicos
  • Análise do custo efectivo 2014  

Arquivos: