XULLO 2015

  • A débeda da PIE con Galicia 
  • Retos do municipalismo galego
  • Novo mapa político de Galicia
  • Balance dos GES 2013-2015
  • Vantaxes para as familias numerosas 

Arquivos: