Xestión Sostible

 

Aquí pode atopar documentación e resursos de utilidade para o desenvolvemento da xestión sostible no eido da administración local en particular: guías, manuais de boas prácticas, experiencias e actuacións doutras entidades, webs de interese, etc.

 

 

Estratexia Nacional de Infraestrutura Verde e da Conectividade e Resiliencia Ecolóxicas

A Estratexia Nacional de Infraestrutura Verde e da Conectividade e Resiliencia Ecolóxicas ten por obxectivo marcar as directrices para a identificación e conservación dos elementos do territorio que compoñen a infraestrutura verde do territorio español, terrestre e mariño, e para que a planificación territorial e sectorial que realicen as Administracións públicas permita e asegure a conectivida

Foro Biorresiduos 12 marzo Lugo.- Accións para o uso e promoción de compost en obras públicas e restauración

Desde a Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia, estanse a impulsar unha serie de traballos dirixidos a potenciar a recollida selectiva da fracción orgánica dos residuos municipais e ao fomento do uso do compost na nosa Comunidade.