X CURSO DE VERÁN: NOVAS FRONTEIRAS NA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES 2.0: QUE FACER COAS VIOLENCIAS DENDE A EDUCACIÓN DE XÉNERO?

Terá lugar do 15 ao 18 de xullo no Auditorio Municipal de Lalín.
        
O curso está recoñecido con 2 créditos ECTS (para as titulacións de Grao adaptadas ao EEES)

2 créditos de libre elección 
Solicitado o recoñecemento como formación permanente do profesorado pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
 
Web do curso: www.lalin.org/igualdade

Prazo de  inscrición: do 7 de maio ao 4 de xullo