SUBVENCIÓNS DA FUNDACIÓN BIODIVERSIDADE F.S.P. PARA O FOMENTO E IMPULSO DA SUSTENTABILIDADE PESQUEIRA E ACUÍCOLA, NO MARCO DO PROGRAMA PLEAMAR, COFINANCIADO POLO FEMP EN 2019. PRAZO: 12-04-2019

Data: 

venres, 8 Febreiro, 2019 (Todo o día) a venres, 12 Abril, 2019 (Todo o día)

 

Ministerio para a Transición Ecolóxica

Extracto da Resolución 29 de xaneiro de 2019 da Dirección da Fundación Biodiversidade F. S. P., pola que se aproba a publicación da Convocatoria de concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para o fomento e impulso da sustentabilidade pesqueira e acuícola, no marco do Programa pleamar, cofinanciado polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) en 2019. BDNS (Identif.): 437126.

Obxecto 

O Programa pleamar pretende reforzar a sustentabilidade do sector pesqueiro e acuícola español, impulsando a colaboración entre organizacións e institucións públicas e privadas que comparten o obxectivo de preservar os ecosistemas mariños e as actividades sustentables que neles desenvólvense.

Bases reguladoras

Resolución do 20 de decembro de 2018, da Secretaría de Estado de Medio Ambiente, pola que se publican as bases reguladoras de concesión de subvencións pola Fundación Biodiversidade. BOE núm. 25, do 29 de xaneiro de 2019 (Anexo II).

Beneficiarios

Entidades públicas ou privadas sen ánimo de lucro, que estean legalmente constituídas e debidamente inscritas no rexistro correspondente, con personalidade xurídica propia e que teñan sede en España.

Dotación

A dotación máxima global da convocatoria é de ata 5.100.000€. O importe máximo solicitado por proxecto será de entre 50.000€ e 800.000€ segundo os distintos eixos.

Prazo

O prazo para presentar solicitudes comezará desde o día seguinte á data de publicación do extracto desta convocatoria ata o 12 de abril de 2019 ás 14:00 horas, nos termos e condicións especificados nas Bases Reguladoras.

Máis Información

O texto completo da convocatoria, así como o resto da información relevante do proceso estará publicado na páxina web da Fundación Biodiversidade, www.fundacion-biodiversidad.es

Descargas: