SUBVENCIÓNS DA FUNDACIÓN BIODIVERSIDADE, F.S.P., PARA A CREACIÓN DE EMPREGO A TRAVÉS DE PROXECTOS DE FORMACIÓN, ASESORAMENTO E INNOVACIÓN SOCIAL DIRIXIDOS A PERSOAS DESEMPREGADAS (PROGRAMA EMPLEAVERDE). PRAZO: 30-09-2021

Data: 

venres, 18 Xuño, 2021 (Todo o día) a xoves, 30 Setembro, 2021 (Todo o día)

 

Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico

Extracto da Resolución 10 de xuño de 2021 da Dirección da Fundación Biodiversidade, F.S.P., pola que se aproba a publicación da convocatoria para a creación de emprego a través de proxectos de formación, asesoramento e innovación social dirixidos a persoas desempregadas no exercicio 2021, no marco do programa Empleaverde cofinanciado polo Fondo Social Europeo. BDNS (Identif.): 569436.

Obxecto

Apoio a proxectos para a creación de emprego a través da formación, asesoramento e innovación social dirixidos a persoas desempregadas. Serán obxecto desta convocatoria os proxectos que contribúan a afrontar os grandes retos actuais como a crise xerada pola COVID, a perda de biodiversidade, o cambio climático e o despoboamento do mundo rural, no marco dos diferentes plans e estratexias que constitúen o marco xeral da transición xusta e ecolóxica.

A convocatoria persegue a consecución dos obxectivos establecidos na prioridade de investimento 8.1 do POEFE no marco do Eixo 1 "Promover a sustentabilidade e a calidade no emprego e favorecer a mobilidade laboral" e do Eixo 6 "Innovación Social".

Beneficiarios

Entidades xurídicas públicas ou privadas, con ou sen ánimo de lucro, que estean validamente constituídas e debidamente rexistradas no rexistro correspondente, e que teñan domicilio en territorio español.

Dotación

A dotación máxima global da convocatoria é de ata 9.406.410€. Este importe repártese por liñas, chegando a comprometer ata 5.204.340€ para a liña CREA e ata 4.202.070€ para a liña INNOVA.

O importe mínimo solicitado por proxecto será de 100.000€ e o máximo de 500.000€.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo para presentar solicitudes comezará desde o día seguinte á data de publicación do extracto desta convocatoria ata o 30 de setembro de 2021, nos termos e condicións especificados nas bases reguladoras.

Outros datos

O texto completo da convocatoria, así como o resto da información relevante do proceso estará publicado na páxina web da Fundación Biodiversidade, www.fundacion-biodiversidad.es

 

Descargas: