SONDAXE SOBRE O TRAMPEO DE VESPA VELUTINA NOS CONCELLOS GALEGOS

EN CASO AFIRMATIVO
Membros da agrupación de protección civil ou doutros servizos municipais