Resolución Executiva 061009 

Resolución da Comisión Executiva da Fegamp

A piques de vencer en Galicia o período de vixencia dos actuais criterios de reparto do Fondo de Cooperación Local e o procedemento de xestión da Participación nos Ingresos da Comunidade Autónoma, derivados da sinatura do Pacto Local, compre afrontar unha nova negociación para os vindeiros anos, que a COMISIÓN EXECUTIVA da FEGAMP, unanimemente, estima que deberá partir das seguintes premisas:

PRIMEIRA: O Fondo de Cooperación Local para 2010 deberá manter as mesmas contías consolidadas que tivo no ano 2009 sen ningún tipo de minoración.

SEGUNDA: