RESOLUCIÓN DO 29 DE FEBREIRO DE 2008, DO REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDADE, POLA QUE SE CONVOCA A CONCESIÓN DOS PREMIOS REINA SOFÍA 2008, DE ACCESIBILIDADE UNIVERSAL DE MUNICIPIOS, PUBLICADA NO BOE NÚM. 75 DO XOVES 27 DE MARZO DE 2008.