RESOLUCIÓN 20 XUÑO DE 2019 PROGRAMA DE FOMENTO DA REXENERACIÓN E RENOVACIÓN URBANA E RURAL DO PLAN DE VIVENDA 2018-2021