Resclima: Respostas educativas e sociais ao cambio climático

O proxecto  RESCLIMA obedece á necesidade de ampliar os coñecementos sobre o “factor social” do cambio climático para a súa aplicación no deseño de políticas, programas e recursos educativos e comunicativos sobre este problemática socio-ambiental en particular e sobre a crise ambiental en xeral. 

Accede a RESCLIMA aquí.