REAL DECRETO 1074/2021 CONCESIÓN DIRECTA SUBVENCIÓNS A PROXECTOS SOSTIBLES DE MANTEMENTO E REHABILITACIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO CON USO TURÍSTICO

Data: 

xoves, 9 Decembro, 2021 (Todo o día) a sábado, 25 Outubro, 2025 (Todo o día)

 

Este Real Decreto regula a concesión directa de subvencións con carácter excepcional e por razóns de interese público, social e económico para a rehabilitación e mellora de bens de patrimonio histórico, e en concreto para a rehabilitación e mellora de benes de interese cultural de titularidade pública, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

O prazo de execución das actuacións subvencionables será ata o 31 de ouctubro de 2025

Actuacións a financiar e gastos subvencionables:

a) Rehabilitación de espazos para uso turístico 

b) Mellora da eficiencia enerxética 

c) Actuacións de aclimatación e adaptación ao cambio climático 

d) Modernización dos sistemas de xestión de residuos, abordando a prevención e a reducción da xeración dos mesmos e a implantación de sistemas de recollida separada dos distintos materiais que posibiliten a preparación para a reutilización ou a reciclaxe dos mesmos 

e) Rehabilitación e aproveitamento de espazos con tecnoloxías intelixentes

f) Mellora da accesibilidade

g) Mellora na iluminación eficiente

h) Reducción do consumo de enerxía e augua 

i) Rehabilitación e restauración de Edificios declarados como Ben de Interés Cultural para uso turístico e cultural 

j) A redución e compensación da pegada de carbono mediante a elaboración de plans de actuación para a reducción das emisións de gases de efecto invernadeiro 

k) A mellora da eficiencia enerxética a través da sustitución das caldeiras diésel ou de combustible por caldeiras de gas natural 

l) A introdución de melloras nos sistemas de tratamento de auguas grises

Entidades beneficiarias e importes máximos das subvencións:

1. Comunidades Autonomas

Comunidade Autónoma de Cantabria: 3.079.887,56 euros 

Comunidade Autónoma de Castilla-La Mancha: 3.200.000 euros

Comunidade Autónoma de Galicia: 22.700.000 euros 

Comunidade de Castilla y León: 5.850.000 euros

Comunidade Foral de Navarra: 4.172.877 euros 

Comunidade Autónoma do País Vasco: 5.500.000 euros

Comunidade Autónoma de Aragón: 2.550.000 euros.

Comunidade Autónoma do Principado de Asturias: 5.884.906,17 euros 

Comunidade Valenciana: 2.700.000 euros.

Comunidade Autónoma de Extremadura: 4.000.000 euros

Comunidade Autónoma de La Rioja: 2.500.000 euros

2. Entidades Locais que integran á Rede de Cidades Patrimonio da Humanidade:

Alcalá de Henares

Ávila

Baeza

Cáceres

Córdoba

Cuenca

Ibiza

La Laguna

Mérida

Salamanca

Santiago de Compostela 

Segovia

Tarragona

Toledo

Úbeda

O importe máximo será 3 millóns de euros para cada unha das cidades que integran esta Rede.

3. Municipio de Manresa:

Subvención no marco do Camiño Igniciano de Manresa 2.713.815,73 euros.

 

Descargas: 

ArquivosTamaño
PDF icon BOE428.77 KB